Pripomienkovanie zákona o nadáciách

pridané: 06.02.2023

Hromadná pripomienka je podaná prostredníctvom Nadácie Pontis a Centra pre filantropiu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Nadácie, ktoré sú už viac ako 20 rokov súčasťou budovania záruk ochrany verejného záujmu, preto nesúhlasia, aby sa výrazom nadácia, hoc aj s prívlastkom súkromná, označovali právnické osoby nielen bez akéhokoľvek verejnoprospešného cieľa, ale naopak ktorých cieľom je častokrát presný opak.

Komunitná nadácia Liptov bola súčasťou tejto petície.