Kosenie lesíka pri Belej

pridané: 29.05.2023
Každý deň s nám v nadácii potvrdzuje sila sloganu „Spájame sa pre dobré veci“. Na koniec mája sme v harmonograme prác mali kosenie nášho lesíka pri Belej a čakalo nás milé prekvapenie. Pracovníci technických služieb Mesta LH krásne vykosili piknikovisko aj časť lesíka.
Na dobrovoľníkoch KNL ostalo len dokosenie chodníčkov a vyčistenie makety mraveniska, aby bol lesík pripravený na letnú sezónu.
Chceme sa touto cestou poďakovať chlapcom z TS za spoluprácu. Je úžasné ako kooperujeme na aktivitách v meste. Ďakujeme.