Podporený projekt - Liptovské divadlo tanca

pridané: 17.07.2023
Cieľom projektu bola repríza predstavenia LDT Čakanie...NA?...KEĎ?! v Novej synagóge v Žiline  pri príležitosti podujatí k medzinárodnému dňu tanca, ktoré pripravuje organizátor Stanica záriečie a Nová synagóga.
Cieľom bola realizácia dvoch predstavení - doobedné pre školy (maturitné ročníky) a večerné predstavenie pre verejnosť. Interpretačná a javisková skúsenosť tanečníkov každou reprízou rastie. Inscenácia naberá na plynulosti, stáva sa zažitou a tým pre diváka atraktívnejšou. Sme hrdí na našich liptovských tanečníkov, ktorí takýmito aktivitami prezentujú nielen seba ale celý región Liptov.