Podporený projekt - Mikulášsky Jazzový Festival

pridané: 27.07.2023

V rámci viac 19-ročnej tradície jazzového diania na Liptove pod taktovkou MJF a jeho riaditeľa Jána Novotného sa podarilo zorganizovať (a opäť vypredať) nespočetné množstvo koncertov a letných festivalov a úspešne tak etablovať značku MJF nie len na domácej, ale aj medzinárodnej scéne. Dôkazom sú okrem množstva spokojných návštevníkov a pozitívnych odoziev od stoviek hudobníkov aj kontinuálna priazeň. A my sme radi, že sme mohli svojou trošku prispieť ku kvalitnej kultúre v regióne.

Zámerom projektu je zachovanie kontinuity a ďalší rozvoj Mikulášskeho Jazzového Festivalu vo forme usporiadania kultúrnych podujatí v zmysle predloženého zámeru. Tie majú za primárny cieľ prostredníctvom živej prezentácie hudobných projektov predovšetkým scitlivovať a kultivovať verejnosť a prispievať tak skrz budovanie, resp. posilňovanie kultúrneho povedomia a pozitívneho vzťahu k umeniu, zvyšovať kvalitu života nielen  v regióne Liptov ale na celom Slovensku.