Vyhodnotenie grantového programu LETO 2023

pridané: 16.08.2023

Komunitná nadácia Liptov vyhlásila v júli druhé grantové kolo leto 2023 - Granty komunite. Správna rada na svojom zasadnutí schválila 16 projektov, ktoré v tomto grantovom kole podporí sumou 6.000 Eur.Ide o zdroje získané z asignácie 2% dane z príjmu, ktoré nadácia počas roka získava.

Cieľ grantového kola bola podpora inovatívných, netradičných a verejnoprospešných aktivít v regióne Liptov z rôznych oblastí (kultúra, zdravie, sociálna oblasť, šport, vzdelávanie).

Z prihlásených 27 projektov Správna rada po zhodnotení všetkých kritérií:

  • prínos pre región
  • spolupráca s inými subjektami / dobrovoľníkmi
  • adekvátnosť nákladov
  • kvalita projektu - úplnosť žiadosti
  • predchádzajúca spolupráca s KNL

uprednostnila tie, do ktorého bola zapojená širšia komunita / spolupracujúce subjekty, projekt mal verejnoprospešný charakter a je realizovateľný aj po skrátení rozpočtu.

Podporené boli(projekty sú zoradené, podľa toho ako boli prihlásené, nie podľa úspešnosti):

    •  Mestský Dychový orchester – Projekt: Vydanie knižnej publikácie pri 50. výročí vzniku, sumou: 400 Eur
    •  TJ Ďumbier Uhorská Ves – Projekt: Zlepšíme spolunažívanie, sumou: 400 Eur
    •  Špimr Libor – Projekt:Galeria Neurologie Od Tatier k Dunaju - Ľudia Ľudom, sumou: 400 Eur
    •  Inštitút RK – Projekt: Fullove dni, sumou: 300 Eur
    •  Obec Vavrišovo – Projekt: Číta celá rodina, sumou: 400 Eur
    •  ZŠ s MŠ Demänovská LM – Projekt: Bezpečne v online svete, sumou: 400 Eur
    •  Obec Veterná Poruba – Projekt: Modernizácia vybavenia dobrovoľných hasičov, sumou: 400 Eur
    •  Súkromné tanečné konzervatórium – Projekt: Modernizácia vyučovacích priestorov, sumou: 400 Eur
    •  Klubicová Jana Vlachy – Projekt: Čarovný plot rozprávkovej škôlky, sumou: 350 Eur
    •  Žofčínová Jitka – Projekt: Night Run, sumou: 350 Eur
    •  Občianske združenie IBA SPOLU – Projekt: Rajská Záhrada, sumou: 300 Eur
    •  Združenie rodičov pri MŠ v Bobrovci – Projekt: Hýbeme sa radi, hýbeme sa pre zdravie, sumou: 400 Eur
    •  Perašínová Martina Beňadíková – Projekt:Baby gymnastika pre najmenších, sumou: 400 Eur
    •  Paleta a husle Liptovský Hrádok – Projekt:Spev, šaty a umenie, sumou: 400 Eur
    •  SOŠ Lesnícka a drevárska Lipt. Hrádok – Projekt: Hrádocké arborétum - inštalácia kamier, sumou: 400 Eur
    •  Zatúlaný chlpáčik psia nádej Lipt. Hrádok – Projekt:Zdravé psíky v útulku, sumou: 300 Eur

Jedenásť projektov nebolo podporených, pretože získalo menej bodov od hodnotiteľov. Dôvodom zníženia bodovania bolo napr. absencia iných subjektov spolupráce pri samotnej realizácii, neoprávnená forma žiadateľa, projekt realizovaný pred vyhlásením výsledkov ale aj neadekvátnosť rozpočtu či chýbajúca konzultácia. Veríme, že neodradíme žiadateľov, ktorých sme nepodporili pri realizovaním komunitných aktivitách v regióne. KNL každoročne vyhlasuje niekoľko grantových kôl a je možné sa opätovne sa prihlásiť.