Narodeninový darček pre KNL

pridané: 13.09.2023
13. september 2023 bol pre nadáciu slávnostným. Dlhodobé a silné partnerstvá založené na DÔVERE prinesú po rokoch aj takýto výsledok. Od nášho dlhoročného partnera podujatia Barlatón Dôvera zdravotná poisťovňa sme z rúk finančného riaditeľa Martina Trojáka prijali DARček v podobe osobného automobilu. Po 20 rokoch svojej aktívnej činnosti v regióne má nadácia vlastný automobil.
ĎAKUJEME ???????? za dôveru, ktorú do nás vkladáte a veríme, že ju nesklameme ani najbližších 20 rokov.
ĎAKUJEME ???????? za partnerstvá, ktoré vznikajú pri našej práci.
ĎAKUJEME ????????, že nás potrebujete a spoločne robíme krásne veci v regióne