Ocenenia a uznania KNL pri výročí jej založenia

pridané: 22.10.2023
Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Komunitnej nadácie Liptov sme na slávnostnom galavečeri obdržali viacero uznaní a ocenení našej práce.
V záverečnej časti programu sa na pódiu zišli nielen všetci aktuálni členovia Správnej rady nadácie , ale aj zástupcovia všetkých troch liptovský miest na čele s pani predsedníčkou žilinskej župy Erikou Jurinovou. Všetci ocenili dlhoročnú a systematickú prácu nadácie v regióne Liptov.
???? Žilinský samosprávny kraj udelil "Litteras Memoriales" Komunitnej nadácii Liptov do rúk predsedníčky KNL Ivici Multáňovej.
???? Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Ján Blcháč odovzdal správkyni nadácie Jane Mrlianovej "Verejné uznanie za zásluhy" Komunitnej nadácie Liptov.
???? Za Mesto Ružomberok zástupca primátora Róbert Kolár odovzdal vedeniu nadácie "Ďakovný list" za aktívnu prácu a podporu komunitných, verejnoprospešných projektov.
???? Z rúk primátora Mesta Liptovský Hrádok a zároveň člena SR nadácie získala správkyňa nadácie Jana Mrlianová „Cenu Liptova 2023“ v kategórií filantropii za obetavú prácu v oblasti filantropie, rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva na Liptove.
Bola to obrovská pocta, ktorú si všetci nesmierne vážime. Potvrdzuje sa nám heslo „Spájame sa pre dobré veci“. Veríme, že sa obnoví spolupráca všetkých troch miest a Komunitnej nadácii Liptov na úrovni komunitnej rady, ktorú plánujeme vytvoriť pre spoločné aktivity v regióne. Cena Liptova bude určite jedným z nich.