Míľniky KNL za 20 rokov existencie

pridané: 01.11.2023

Dvadsiatka je vek, ktorý môžeme považovať už za dospelosť. Definícia dospelosti popisuje obdobie, kedy dosiahneme veľkosť a silu, ktorú potrebujeme na vykonávanie našich činností. O tom, akú veľkosť a silu má Komunitná nadácia Liptov svedčia jej aktivity a zrealizované projekty. Za dve desaťročia podporila nadácia 936 komunitných projektov na celom Liptove a prerozdelila takmer milión eur. V priemere 85 % finančných prostriedkov nadácie sa investuje späť do komunity a 15% pokrýva réžiu a chod KNL.

Najsilnejšie míľniky zo života KNL

 • Predchodcami dnešnej podoby nadácie boli nezisková organizácia A-projekt a neskôr Fond rozvoja Liptova. 
 • 25. apríla 2003 bola oficiálne registrovaná Komunitná nadácia Liptov.
 • Začiatkom roka 2004 sa nadácia stala riadnym členom Asociácie komunitných nadácii Slovenska a naštartovala sa spolupráca na celoslovenských projektoch „Klub darcov“ či „Mladí filantropi“.  Boli v nadácií založené prvé darcovské fondy: Fond rodiny Maričovcov a Fond WEGA LH.
 • V priestoroch Hradu v Liptovskom Hrádku sa v roku 2005 naštartovala tradícia Benefičných večerov. Podľa vzoru komunitky z Bratislavy sa spustil pilotný ročník projektu Daruj knižku pod vianočný stromček. Podarilo sa tak splniť viac ako 1000 detských knižných snov.
 • V roku 2006 priniesla KNL na Liptov jedinečný projekt „Poďme spolu, podporíme našu školu“. 
 • Úspešná spolupráca s mestom Ružomberok na špeciálnom grantovom kole, bola  v roku 2007 podporená prvým darom vo výške pol milióna slovenských korún.
 • Zavedenie novej meny EURO v roku 2008 prinieslo nadácii nového partnera Slovenskú sporiteľňu, s ktorou realizovala interaktívnu EURO kampaň v Detských domovoch na Liptove. Bol to rok osláv 5. výročia.
 • Do života nadácie v roku 2009 vstúpil darca z Kanady a rodák z Liptova, pán Louis Gazdarica. Prvým darom 45 tisíc EUR, ktorým si založil v nadácii fond a podporoval rozvoj školstva na základných a stredných školách.
 • Rok 2010 bol útlmovým rokom. Pozastavili sa vlastné aktivity a rozbehnuté projekty, čo sa odzrkadlilo aj v množstve získaných zdrojov.
 • Novou iniciatívou v roku 2011 s pozitívnym vplyvom bolo založenie nadačného fondu Deti Deťom a vstupom rodiny Trepáčovcov do života nadácie. Začala sa rozvíjať myšlienka zakladateľa fondu Miroslava Trepáča o oceňovaní nadaných žiakov umeleckých škôl na pôde Mesta Liptovský Hrádok. Ďalšou rodinou, ktorá v tomto roku intenzívne vstúpila do činnosti nadácie je rodina Tekeľovcov a Multáňovcov.
 • V roku 2012 boli počas Benefičného koncertu ocenení prví Laureáti cenou, ktorá dnes nesie svoje meno po akademickom maliarovi Karolovi Feňvešovi. Začala písať aj história charitatívneho podujatia RETRO párty na podporu ľudí s ochorením skleróza multiplex.
 • V roku 2013 sa uchytili sa aj nové projekty: Šikovný trh a Voňavé Vianoce.  
 • K Cene Karola Feňeša sa v roku 2014 pridala aj Cena Ivana Šenšela. Ňou nadácia oceňuje osobnosti, ktoré na poli kultúry v regióne, urobili veľa záslužnej práce. V tomto roku stála nadácia aj pri zrode celoživotného diela profesora Ferdinanda Uličného – knihy Dejiny Liptova. Vianočné trhy 2014 v Liptovskom Hrádku naštartovali tradíciu varenia benefičnej vianočnej kapustnice.
 • Zbierkou na špeciálny vozík pre Dalibora Novotného pod názvom DajDalovi sa začal písať rok 2015 a do rodiny podujatí spojených s oceňovaním sa pridala Cena Ladislava Habiňáka za významné úspechy študentom stredných škôl v oblasti výpočtovej techniky.
 • Prvé komunitné dni dobrovoľníctva, obnova starého piknikoviska pri Belej, budovanie prvej cirkevnej škôlky v Liptovskom Hrádku, či založenie Klubu žien Liptova, to všetko sprevádzalo rok 2016. Tento rok bol výnimočný aj tým, že nadácia si osvojila myšlienku Barlatónu.
 • Rok 2017 bol rokom, kedy nadácia a členky Klubu žien Liptova začali  realizovať  tábory pre deti zo sociálne slabších rodín. Obnova dreveného mostíka na Rakytovských plieskach či tvorba štvormetrových drevených sôch „Drevuliakov“ v Račkovej doline so študentami Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku sa tiež dostali do života nadácie.
 • V 2018 oslavovala nadácia svoje 15 narodeniny. Boli spojené s prvým darcovským podujatím „Livefunding“, na ktorom sa za 1 hodinu licitáciou troch komunitných projektov vyzbieralo na ich realizáciu 10 tisíc Eur. Športová komunita sa potešila zorganizovaniu horského behu Hradskou horou.
 • Rok 2019 je spojený s otvorením prvej komunitnej galérie na pôde SOŠE v Liptovskom Hrádku. Bol aj rokom naplnenia sna nevidiaceho bežca a Barlatónca Paľka Kériho. V septembri spolu s dobrovoľníkmi úspešne absolvoval výstup na Kriváň.
 • Korona v roku 2020 zasiahla aj do života nadácie. Barlatón bol prvý krát v čisto virtuálnej podobe, šili sa rúška a podpora nadácie smerovala viac do pomoci rodín v regióne, ktoré sa dostali  do sociálnej núdze. V tomto období prišla ponuka od spoločnosti LIDL s projektom „Podeľ sa a pomôž“, ktorá na potravinovej banke funguje dodnes. V lete 2020 sa pracovalo v nadácii na odstránení tony čiernych skládok na Váhu s OZ Tatry a pokuse o slovenský rekord s 24hodinovým charitatívnym behom.
 • V spolupráci s Obcou Podtureň a významnou finančnou podporou spoločnosti Rettenmaier Tatra Timber Liptovský Hrádok sme v roku 2021 obnovil most na Kyslú vodu pri Borovej sihoti.
 • Rok 2022 sa začal veľkou humanitárnou zbierkou pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v spolupráci so zariadením EDEN. Za pomoci Obce Liptovská Porúbka a opätovne aj finančnej participácie Rettenmaier Tatra Timber Liptovský Hrádok sa opravil ďalší most cez Váh pod Zapačom. V druhej polovici roka sa otvorila otázka pomoci rodinám s dospelými deťmi so zdravotným znevýhodnením. Do dvadsiateho roku života nadácie je zapísaná rekordná účasť na 9. ročníku Barlatón – viac ako 800 účastníkov či oprava vitráže Karola Feňveša v Dome smútku v Liptovskom Petre,

Vízia do budúcnosti

Nadácia sa už druhý rok zaoberá myšlienku vybudovania zariadenia, ktoré by mohlo slúžiť ako denné centrum či stacionár pre dospelé deti so zdravotným znevýhodnením. Jediné jestvujúce zariadenie v širokom okolí je v Liptovskom Mikuláši, no pre celý región kapacitne nepostačuje.
Snažíme sa reflektovať na najpálčivejšie problémy v regióne a za pomoci partnerov hľadať aj ich efektívne riešenia. Z pohľadu regiónu, nadácia plní funkciu dôveryhodného a transparentného sprostredkovateľa pomoci tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Nie je potreba veľkých súm peňazí, keď sa pre dobrú vec zapojí veľa ľudí. Keby každý prispel sumou 1 euro mesačne, čo je menej ako jedna káva, dokázali by sa robiť neuveriteľné veci.