Poznáme ocenených KNL za rok 2023

pridané: 09.11.2023
9. november je svetovým dňom slobody. Osláv ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti.
Komunitná nadácia Liptov v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok tento deň symbolicky oslávila a vzdala hold žiakom, študentom a osobnostiam kultúrneho života, ktorí si našu pozornosť zaslúžia.
Komunitná nadácia Liptov tento rok oslavuje svoje 20te narodeniny a oceňovanie nadaných žiakov umeleckých škôl na pôde mesta Liptovský Hrádok píše svoju históriu, s malými odmlkami, už od roku 2012. Nadácia bola v tom čase v miernom útlme a novou iniciatívou s pozitívnym vplyvom do jej života bolo založenie nadačného fondu Deti Deťom. V tomto období sa rozvíjala myšlienka zakladateľa fondu Miroslava Trepáča o oceňovaní nadaných žiakov v štyroch kategóriách: hudba, spev, tanec a výtvarné umenie. Neskôr sa do rodiny Cien pridala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce a tiež Cenu Ladislava Habiňáka študentom stredných škôl z oblasti IT technológie.
Pre rok 2023 získali tieto ocenenia:
Cena Karola Feňveša 2023:
????v kategórii hudba:
⏩️ Radovan Komorovský - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
⏪️ Zuzana Kyzeková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
????v kategórii tanec:
⏩️Žaneta Štrbková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
⏩️ Zuzana Pavlíková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
????v kategórii spev:
⏩️ Diana Anna Ondrejková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
????v kategórii výtvarné umenie:
⏩️ Anna Kovačičínová - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
⏩️ Martina Tekelová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
 
Cenu Ladislava Habiňáka 2023:
⏩️ Juraj Ševcov - nominant Strednej odbornej školy elektrotechnickej Lipt. Hrádok
⏩️ Andrej Kubík a Samuel Cheben - nominant Gymnázia Liptovský Hrádok
 
Cenu Dr. Ivana Šenšela 2023:
⏩️ Mgr. Elenka Jurenová
Všetkým ocenením ešte raz srdečne blahoželáme a do ďalšieho života želáme plno radostných chvíľ.
 
Ďakujeme aj účinkujúcim žiakom SZUŠ Liptovský Hrádok, študentom Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok, tanečníkom FS Váh a FS Majerán.
Za scénu a pomoc pri technickom zabezpečení manželom Poklembovcom, moderátorke Miške Košovej a pomoc pri realizácii podujatia dobrovoľníčke Martinke Kaliskej.????