Výsledky grantového kola Ružomberok 2023

pridané: 16.11.2023

Komunitná nadácia Liptov na základe rozhodnutia Správnej rady nadácie vyhodnotila posledné grantové kolo tohto roku, ktoré bolo vyhlásené špeciálne pre Mesto Ružomberok a prímestské časti.
V rámci tohto grantového kola bolo prihlásených 21 projektov z toho schválených na podporu bolo 13 celkovou sumou na projekty 5 tisíc EUR.
Ide o zdroje získané z asignácie 2% dane z príjmu, ktoré nadácia počas roka získava a opätovne ich vracia do regiónu formou podpory malých komunitných projektov.
8 projektov nebolo podporených, nakoľko dostali menej bodov v celkovom hodnotení od hodnotiteľov. Dôvodom zníženia bodovania bolo nesplnenia niektorej zo základných podmienok. Väčšinou to bola zabudnutá povinná konzultáciu, neadekvátnosť rozpočtu alebo aktivita, ktorú nebolo možné zrealizovať do konca roka.
Veríme, že neodradíme žiadateľov, ktorých sme nepodporili pri realizovaním komunitných aktivitách v regióne. KNL každoročne vyhlasuje niekoľko grantových kôl a je možné sa opätovne sa prihlásiť.
 
Podporené boli nasledovné (projekty sú zoradené, podľa toho ako boli prihlásené, nie podľa úspešnosti):
????Fotobežka projekt "Edícia Fedor"- 400 €
????Terézia Rončáková projekt "Školský časopis pre Černovú" - 400 €
????Pavel Lupták projekt "Revitalizácia turistického chodníka na Čebrať" - 400 €
????Peter Jančík projekt „Buď silný, na tele i na duchu!“- 350 €
????SZUŠ Jánoš projekt "Vianoce so Súkromnou ZUŠ Jánoš"- 400 €
????Partnerstvo MAS Dolný Liptov projekt "Ondrejské trhy“- 350 €
????Horolezecký klub IAMES projekt „Vybavenie pre mladých horolezcov“- 350 €
????Miriam Kršková projekt "Obytný kontajner"- 350 €
????OZ Hrbôtska ratolesť projekt „Tešíme na Vianoce“ 400 €
????Emília Berníková projekt "Voňavé vianočné tvorenie" - 300 €
????Miroslav Gejdoš projekt "Rodičia pre škôlku" - 500 €
????Soňa Kenderova, projekt „Horieť a nevyhorieť“ - 300 €
????OZ Lokál projekt "Čítanie nás baví" - 500 €
 
Úspešným predkladateľom žiadostí srdečne blahoželáme.