Mikulášsky deň sme v KNL trávili v spoločnosti skvelých ľudí ❤️

pridané: 06.12.2023

Mikulášsky deň sme v KNL trávili v spoločnosti skvelých ľudí ❤️
Vo vianočnej atmosfére v duchu poslania "Búranie bariér o živote zo zdravotným hendikepom“ sme v spolupráci s OZ IBA Spolu Liptovský Hrádok pripravili 6.12.2023 pre klientov DSS EDEN, rodiny s deťmi z viacnásobným zdravotným znevýhodnením a žiakmi Špeciálnej školy Liptovský Mikuláš, vianočné tvorivé dopoludnie.
V rámci inklúzie sme zapojili aj študentov Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš odbor cukrár, ktorí spolu s nami zdobili voňavé medovníčky. Dobrovoľníci z DSS Eden, OZ IBA Spolu a KNL pomáhali pri pečení vianočného pečiva a zdobení stromčeka.
Na záver prišiel aj Mikuláš s čertom a prekvapením. Príslušníkmi Ozbrojených síl SR z Veliteľstvo vojenského zdravotníctva - Ozbrojené sily SR, ktorí nám doniesli 80 mikulášskych balíčkov, pre všetky deti. Balíčky nakúpili z finančnej zbierky, ktorú manželia Ivka a Peťo Krivošovci /dobrovoľníci KNL/ urobili medzi svojimi kolegami. Okrem sladkých balíčkov venovali aj finančný dar, ktorý použijeme na podporu rodín pred Vianocami.
Bolo to nulté zo série podujatí, ktoré chystáme pre rodiny s takto ťažko zdravotne znevýhodnenými deťmi. Jeden krát do mesiaca chceme pre nich pripraviť nejakú peknú aktivitu. Zaslúžia si našu pozornosť a pomoc.