Aktuálne grantové výzvy KNL otvorené !!!

pridané: 16.02.2024

Komunitná nadácia Liptov otvára dve grantové kolo 2023 na podporu verejnoprospešných projektov v regióne Liptov. Spolu rozdelí 10 tisíc EUR.
Cieľ programu – cieľom je podporiť verejnoprospešné komunitné aktivity, ktoré zveľadia, skrášlia a prinesú osoh a prospech širšej komunite (nie len individuálna potreba jednotlivca) v regióne Liptov.

Projekty musia mať neziskový charakter.
Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Projekty je možné realizovať v období apríl – november 2024.

Celé znenie grantovej výzvy Granty komunite 2024 región Liptov TU

Celé znenie grantovej výzvy Špeciálna výzva pre okres Ružomberok 2024 TU

 

Časový harmonogram programov:

 • Uzávierka prijímania žiadosti o grant 18.03.2024
 • Konzultácia povinná emailom alebo na t. č. 0903 012 877
 • Zverejnenie výsledkov 04.04.2024 (www.knl.sk)
 • Realizácia projektov 04.04.2024 – 30.11.2024
 • Vyúčtovanie projektov do 15.12.2024

 Postup pri vyplnení formulári cez e-grant:

 • klik na https://knl.egrant.sk/
 • ak ste už registrovaný prihláste / v pravom hornom rohu je PREHLAD Žiadosti / vybrať možnosť registrovať sa do nového programu
 • ak ste nie ešte registrovaný (ste novým žiadateľom) postupujte podľa pokynov nižšie:
  • v pravom hornom rohu je REGISTRÁCIA
  • vyplniť registráciu pozor meno a heslo bude potrebné si uchovať pre prihlásenie sa aj pri záverečnom zúčtovaní
  • z možnosti program - vyberie sa príslušný program
  • po vyplnení - klik Registrovať
  • na e-mail príde potvrdenie o aktivácii konta a cez meno a heslo sa dostanete do e-grantu
  • vyberie sa možnosť - podanie žiadosť a vypĺňa sa formulár