Získali sme nielen dar ale aj nového partnera

pridané: 27.02.2024

Dnes sme v nadácii mali dopoludnia návštevu. Spolu s členkou Správnej rady Ingou Benčovou sme privítali konateľov spoločnosti TECHLES Liptovský Mikuláš, ktorí nám prišli odovzdať symbolický šek na dar v hodnote 1 tisíc Eur určený na verejnoprospešné aktivity nadácie pre rok 2024. Dar vyzbierali v rámci firemného podujatia z tomboly. Preto sa touto cestou chcem poďakovať nielen spoločnosti TECHLES, ale všetkým ich priateľom a priaznivcom, ktorí prispeli svojou trošku. 
Nejde len o jednorázový dar. Ide o partnerstvo, ktoré bude nápomocné pri riešení viacerých komunitných aktivít v regióne. Pri návšteve sme s pánom Jurajom Moravčíkom a Cyrilom Bebkom diskutovali o mnohých zaujímavých témach, ktoré nás ako nadáciu v regióne trápia.

Ďakujem všetkým, ktorí nám už 20 rokov prejavujte svoju dôveru. Noví darcovia sú dôkazom toho, že sme dôveryhodným partnerom.