Nové tlačivá 2% pre rok 2016

pridané: 28.01.2016

Minulý rok sme vďaka vám získali sumu 27.836 EUR. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí v regióne ponechať takú krásnu sumu a rozdeliť ju medzi mnoho verejnoprospešných projektov. Ďakujeme.

1) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (tu na stiahnutie) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tu na stiahnutie)

2) FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) vpíšu sa požadovanú údaje viď dole 
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) vpíšu sa požadovanú údaje viď dole 

3) POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít 
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (tu na stiahnutie)
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľnícketj činnosti (tu na stiahnutie)

4) PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb - vpíšu sa požadovanú údaje viď dole 
a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom 

Požadované údaje:
Komunitná nadácia Liptov
SNP 172, 033 01  Liptovský Hrádok
IČO: 37 902 245
právna forma: nadácia