Obrazy

Klub výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol v roku 2010 z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kedy výrazne absentovala možnosť vzdelávania v oblasti výtvarného umenia z radov pracujúcich či dôchodcov. V snahe nadviazať na pravidelné tvorivé stretávania výtvarníkov sa podarilo prostredníctvom  založenia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov a formou pravidelných stretnutí napomôcť k spojeniu spretŕhaných väzieb medzi výtvarníkmi.
Výtvarníci sa stretávajú pod odborným vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka. Rozširujú si svoj obzor o rôzne výtvarné techniky , pričom tu vznikajú diela, ktoré prekvapia svojou invenciou často aj samotného autora. Posun v kvalite výtvarnej činnosti jednotlivých výtvarníkov zaznamenávame nielen na spoločnej výstave nazvanej „Z tvorby“, ale aj na „Jarnom salóne“ – regionálnej postupovej súťaži výtvarnej tvorby, či na autorských výstavách.
Vďaka materiálnemu zázemiu z projektov Liptovského kultúrneho strediska a podpory MK SR sa v existujúcich remeselných dielňach uskutočňujú okrem pravidelných kreslení aj sobotné remeselné dielne zamerané na nové výtvarné techbológie a postupy.
Lektor klubu, Mgr.art. Róbert Močiliaksvojím odborným a individuálnym prístupom k jednotlivým výtvarníkom dokáže citlivo rozvíjať ich talent a posúvať tak výtvarné snaženie k modernej estetickej úrovni v konfrontácii s inými výtvarnými protipólmi, historicky a intelektuálne realizovanými výtvarnými činnosťami, čím sa zároveň dosiahla vyššia úroveň vnímania a hlavne praktického využívania vedomostí a zručností v ich samotnej tvorbe.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov sa za 10 rokov trvania dostal do povedomia širokej kultúrnej verejnosti. Výstavy z tvorby jeho členov navštevujú a obdivujú nielen rodinní príslušníci, ale aj iní milovníci výtvarného umenia. Počet členov Klubu sa neustále rozširuje, vznikol krásny nadšený kolektív tvorcov, ktorí sa navzájom inšpirujú, podporujú a v krásnej atmosfére vznikajú priateľstvá čistých, pre umenie nadchnutých a zapálených duší.

Darované diela, ktoré cez OBRAZObranie meníme na DOBROdávanie

Zima

120,- €

Strom

120,- €

Jeseň

120,- €

Kvet 2

120,- €

Kvet 1

120,- €

Máj

120,- €

Jazero

120,- €

Jesenný strom

120,- €

Kvety

120,- €